Vrijdag 2 maart: Murzimvergadering:

Islam & sterrenkunde in de middeleeuwen

Observatoria in de islamwereld (700 - 1600 AD)

Met de actualiteit in het achterhoofd lijkt het onwaarschijnlijk dat de islamitische godsdienst en astronomie kunnen samengaan. Nochtans stimuleert de islam de studie van de sterrenhemel. Hierbij maakten islamitische geleerden niet alleen gebruik van de bestaande kennis uit de Griekse en Indische wereld, al vlug waren ze in staat de overgeleverde kennis te verfijnen en voegden ze nieuwe ontdekkingen toe. Deze vernieuwingen raakten verspreid over de hele islamwereld en bereikte zo het Westen. Daar zorgde de nieuwe kennis op zijn beurt voor een nieuwe stimulans van verdere vernieuwing en ontdekkingen.

In de evolutie van de islamitische astronomie neemt het observatorium een bijzondere plaats in. In de uiteenzetting komen verschillende locaties aan bod, van Baghdad over Samarkand tot Istanbul. De werking van de instelling zal worden toegelicht. Maar de aandacht gaat ook naar de astronomen die er werkzaam waren, en dan vooral naar hun idee├źn die ze er uitwerkten. Tenslotte komen de instrumenten aan bod die gebruikt werden, instrumenten die de wetenschappers vaak zelf ontwierpen en ook zelf bouwden.

Deze spreekbeurt wordt gegeven door Stijn Van Nieuwenhuyse, Praktijkassistent Arabisch aan de Universiteit van Gent en Lesgever Arabisch in De Avondschool

Het geheel gaat door tijdens onze maandelijkse murzimvergadering op 2 maart e.k. om 20.30h in Cc De Werf Aalst op de 4de verdieping.